На 26.06.2017г. ще бъде проведено Общо Събрание на БАСЕК

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че на 26.06.2017г. ще бъде проведено Общо Събрание на Сдружение “Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти”.
В програмата на дневния ред влизат следните точки:

1. Промяна в Управителния Съвет на БАСЕК;

2. Избиране на нов председател на БАСЕК;

3. Промяна в адреса на управление на БАСЕК;

4. Приемане на нови членове в БАСЕК;

5. Други.

Събранието ще бъде проведено на адреса на Сдружението с начален час 13:00часа. При липса на мнозинство, събранието ще бъде отложено с 30 минути.

Скръбна вест! Почина доктор Добрин Несторов.

С огромна скръб и тъга Ви съобщаваме, че на 27.10.2016г. почина Председателя на “Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти”.Добрин несторов

От този свят ни напусна един страхотен професионалист, невероятен човек, незаменим преподавател, обичан съпруг и баща. От екипа на “Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” изказваме най-дълбоките си съболезнования на семейството му.

Опелото ще се състои на 29.10.2016г. в централните софийски гробища с начален час 14:00 часа.

На 21.07.2016г. беше подписан Меморандум за сътрудничество с участието на “Българска асоциация на съдебните експерти криминалисти”.

Уважаеми Колеги,

Информираме Ви, че във връзка с продължителното нерешаване и съответно нормативно регламентиране на дейността на съдебните експерти у нас, и за надлежното изясняване на проблемни области в тази сфера на дейност, на 21.07.2016 г. беше подписан Меморандум за сътрудничество между СНЦ СЕФИТА, Българската асоциация на експертите криминалисти (БАСЕК) и Съюза на независимите автотехнически експерти в България (СНАТЕБ).

Меморандумът е съставен като отворен за приобщаване и на други организации с отношение към съдебното експертизиране и експертната дейност, възлагана при спорове и/или от други организации и учреждения.

В случай на интерес за присъединяване от страна на сродни организации, изразяваме готовност за провеждане на срещи за изясняване на евентуални теми от общ интерес.

С пълния текст на Меморандума бихте могли да се запознаете >>ТУК<<

На 12.08.2016г. в град Варна ще се проведе Общо Събрание на БАСЕК

П О К А Н А
ЗА
СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ
„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СЪДЕБНИТЕ ЕКСПЕРТИ КРИМИНАЛИСТИ”

На 12.08.2016г. Управителния съвет на Сдружение  „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СЪДЕБНИТЕ ЕКСПЕРТИ КРИМИНАЛИСТИ” свиква Общо Събрание. То ще бъде проведено на адрес гр. Варна ул. Евлоги Георгиев 39А, ет.4,ат.5 с начален час 13:00ч.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

 1. Промяна в състава на Управителния Съвет на асоциацията;
 2. Други.

 

Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти набира нови членове!

“Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” (БАСЕК)  набира нови членове в своя екип.

Всеки експерт имащ практика в криминалистичните експертизи има възможност да се присъедини към join-our-team2екипа на Българска асоциация на съдебните експерти криминалисти.
Освен действащи вещи лица, приемаме и студенти завършили бакалавърски или магистърски програми в сферата на съдебната експертология и/или специализирани курсове в сферата на съдебната експертология, независимо дали имат натрупан 5 годишен стаж необходим за практика като вещи лица.

ЧЛЕНСТВОТО НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС!

Всеки присъединил се член до месец Октомври е освободен от членски внос. Причината за това е подготовката на нов законопроект, който регламентира работата на съдебните експерти и вещи лица.

Предимства на вещите лица членуващи в Българска асоциация на съдебните експерти криминалисти.

“Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” представлявана от своя председател д-р Добрин Несторов участва в работна група към Министерство на Правосъдието с основна задача за създаване на нов закон за вещите лица. Въз основа на своя принос и активна работа и опит “Българска асоциация на съдебните експерти криминалисти” има възможност да предложи на своите членове: Read more

На 03.11.2015г. се проведе официална работна среща на „Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти”.

IMG_20151103_142240_HDR

 

На 03.11.2015г.  във Варненски Свободен Университет “Черноризец Храбър” се проведе първата официална работна среща на „Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” с участието на вещи лица, експерти, преподаватели и студенти.

 

 

IMG_20151103_141253_HDRРаботната среща беше водена от председателя на БАСЕК – доктор Добрин Несторов.

От управителния съвет на БАСЕК присъстваха:
Митко Славов – зам. председател на БАСЕК
Слави Славчев – член на УС
В работната среща взеха участие и практикуващите вещи лица – Иван Савов и Николай Ризов.

 

Те изложиха своята гледна точка и отговориха на въпросите зададени им от присъстващите.

На срещата бяха обсъдени следните теми и въпроси :

 • Актуалното състояние на криминалистичните експертизи;
 • Кой може да бъде вещо лице в областта на криминалистичните експертизи?
 • Анализ и констатации спрямо статистически данни получени от съдилища в страната относно общия брой и видове извършени експертизи от вещи лица в България;
 • Качества които трябва да притежават хората желаещи да се занимават със съдебни експертизи;
 • Какво е необходимото оборудване за извършване на различните видове експертизи;

IMG_20151103_161910_HDRВ края на работната среща професор Йонко Кунчев сподели своята гледна точка относно обсъдените до момента въпроси и теми на работната среща.
На края председателят доктор Добрин Несторов направи заключително обобщение и официално закри работната среща.

 

IMG_20151103_160609_HDR IMG_20151103_155702_HDR IMG_20151103_161837_HDR IMG_20151103_142230_HDR

Официална покана за първата работна среща на БАСЕК

logotextFПОКАНА ЗА РАБОТНА СРЕЩА

НА „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СЪДЕБНИТЕ ЕКСПЕРТИ КРИМИНАЛИСТИ”

 

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 03.11.2015г. с начален час 14:00 часа в зала УСК 3 на Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър” ще се проведе първата работна среща на „Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” (БАСЕК) в присъствието на председателя на управителния съвет – д-р Добрин Несторов както и с участието на вещи лица, експерти, преподаватели и студенти имащи интерес в областта на съдебните експертизи.

Работната среща включва:

 • Представяне на участници и гости;
 • Представяне целите, предмета на дейност и предимствата които могат да се предоставят на членовете на БАСЕК;
 • Обсъждане на конкретни мерки, дейности и програми относно актуалното състояние и проблемите на съдебните експертизи в България;

С настоящото известие искаме да Ви поканим на нашата работна среща.

За гости желаещи да пренощуват е осигурена леглова база към университета с обявена цена 15 лева на човек.

За повече информация за това как да станете член на БАСЕК, както и за уточняване на залата в която ще се проведе събитието посетете нашият интернет сайт : http://forensicexpertises.com

ОЧАКВАМЕ ВИ!

За контакти :

0887 49 48 44 – Митко Славов

На 03.11.2015г. в град Варна ще се проведе работна среща със специалисти в областта на съдебните експертизи.

joinusНа 03.11.2015г. в град Варна “Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” организира първа работна среща на специалисти, вещи лица и експерти от различните области на криминалистиката. На срещата ще присъстват студенти, хора от съдебната практика, преподаватели и гости имащи интерес към проблемите и актуалното състояние на съдебните експертизи.
Поканени са всички действащи вещи лица в областта на криминалистиката, специалисти в различните области на криминалистиката, преподаватели и студенти имащи интерес към развитието на съдебните експертизи, заплащането на вещите лица, нормативната база регламентираща дейностите на вещите лица.
Следете нашият сайт за повече информация относно мястото и часа на мероприятието.

Права на членовете в БАСЕК

 • Членуването в сдружението е доброволно ;logotextF
 • Всеки член има право да участва в управлението на сдружението, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в устава;
 • Членовете имат право да излагат свои възгледи и правят предложения за изменения на устава и на други документи на “Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” (БАСЕК), както и по всички въпроси, свързани със съдебните експертизи, съдебната практика както и с дейността на Асоциацията;
 • Членовете имат право да ползват с предимство програмите на ““Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” (БАСЕК) за професионално обучение, информация и изследователска работа;
 • При организирани от “Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” (БАСЕК) курсове, тренинги, семинари, конференции, симпозиуми и други, всеки член ползва намаление от предвидените такси за участие в размер от Read more

Как да стана член?

Всеки желаещ да стане член на “Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” (БАСЕК) е задължително да премине през следните стъпки:Membership-application-form1

1. Да се запознае подробно с приетия и действащ Устав на “Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” (БАСЕК).
След като се е запознал с Устава, то да няма обстоятелства, принципи или др. влизащи в противоречие с индивидуалните разбирания на кандидата за член на асоциацията. При наличието на такива, то те се отправят официално до Управителния Съвет за разглеждане и вземане на решение.
Можете да се запознаете с УСТАВА ОТ >>ТУК<<

2. Да попълни и изпрати заявление. В него се попълва цялата информация, като е важно да бъдат посочени актуални телефон и електронна поща. Можете да изтеглите заявлението от следната връзка >>ТУК<<

3. След като Управителния Съвет на “Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” е одобрил вашата кандидатура за член на БАСЕК, то на посочения в заявлението EMAIL адрес  ще получите сканирано същото заявление с взетото решение на УС, както и указания за продължаване на регистрацията.

4.След като сте получили потвърждаващия EMAIL, трябва да изпратите на Email адрес : office@forensicexpertises.com следното:
1) Ваша снимка която ще бъде поставена на членската Ви карта;
2) Снимка (или сканирана) ПЪРВА СТРАНИЦА на диплома от В.У.З. в степените БАКАЛАВЪР ИЛИ МАГИСТЪР;
3) Подробна АВТОБИОГРАФИЯ с описани всички сертифицирани курсове, тренинги или обучения които сте минали до момента.

4.1 Ако сте студент, то се изпращат на Email адрес : office@forensicexpertises.com :
1) Ваша снимка която ще бъде поставена на членската Ви карта;

2) Две препоръки от преподаватели в съответния В.У.З. (сканирани или снимани);
3) Подробна АВТОБИОГРАФИЯ с описани всички сертифицирани курсове, тренинги или обучения които сте минали до момента.

5. Заплаща се встъпителна такса от 20лв. за регистрация на ново приетия член. В тази такса влиза и издаването на индивидуална членска карта тип пластика. За правата и намаленията които можете да ползвате с вашето членство и членска карта, вижте по-подробно >>ТУК<<

6. Заплаща се годишен членски внос в размер на 5 лева всеки месец от текущата година.