Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти набира нови членове!

“Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” (БАСЕК)  набира нови членове в своя екип.

Всеки експерт имащ практика в криминалистичните експертизи има възможност да се присъедини към join-our-team2екипа на Българска асоциация на съдебните експерти криминалисти.
Освен действащи вещи лица, приемаме и студенти завършили бакалавърски или магистърски програми в сферата на съдебната експертология и/или специализирани курсове в сферата на съдебната експертология, независимо дали имат натрупан 5 годишен стаж необходим за практика като вещи лица.

ЧЛЕНСТВОТО НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС!

Всеки присъединил се член до месец Октомври е освободен от членски внос. Причината за това е подготовката на нов законопроект, който регламентира работата на съдебните експерти и вещи лица.

Предимства на вещите лица членуващи в Българска асоциация на съдебните експерти криминалисти.

“Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” представлявана от своя председател д-р Добрин Несторов участва в работна група към Министерство на Правосъдието с основна задача за създаване на нов закон за вещите лица. Въз основа на своя принос и активна работа и опит “Българска асоциация на съдебните експерти криминалисти” има възможност да предложи на своите членове:

1. Всеки член на БАСЕК ще получи възможност да изпълни по-лесно предвидените регулиращи изисквания на новия регистър за вписване на вещи лица като за целта ще бъде включен в специализирани обучения и консултации, които ще бъдат задължително изискване към новите регулиращи изисквания и критерии за вещите лица.

2. Предвижда се новите регулиращи изисквания да бъдат обвързани и с членство в организация на вещите лица, която да бъде обединяващо звено. В лицето на “Българска асоциация на съдебните експерти криминалисти”, всеки експерт част от екипа ще има възможност да получи идентификационна карта удостоверяваща актуалния му членски статус и привилегии издействани от БАСЕК.

3. Всеки член на БАСЕК има възможност да участва в различни обучителни курсове и специализации имащи за цел да повишат квалификацията и професионалния опит спрямо европейските методи за работа в съдебната експертология.

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ

Всеки желаещ да стане член на “Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” (БАСЕК) е задължително да премине през следните стъпки:

1. Да се запознае подробно с приетия и действащ Устав на “Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” (БАСЕК).
След като се е запознал с Устава, то да няма обстоятелства, принципи или др. влизащи в противоречие с индивидуалните разбирания на кандидата за член на асоциацията. При наличието на такива, то те се отправят официално до Управителния Съвет за разглеждане и вземане на решение.
Можете да се запознаете с УСТАВА ОТ >>ТУК<<

2. Да попълни и изпрати заявление. В него се попълва цялата информация, като е важно да бъдат посочени актуални телефон и електронна поща. Можете да изтеглите заявлението от следната връзка >>ТУК<<

3. След като Управителния Съвет на “Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” е одобрил вашата кандидатура за член на БАСЕК, то на посочения в заявлението EMAIL адрес  ще получите сканирано същото заявление с взетото решение на УС, както и указания за продължаване на регистрацията.

4.След като сте получили потвърждаващия EMAIL, трябва да изпратите на Email адрес : office@forensicexpertises.com следното:
1) Ваша снимка която ще бъде поставена на членската Ви карта;
2) Снимка (или сканирана) ПЪРВА СТРАНИЦА на диплома от В.У.З. в степените БАКАЛАВЪР ИЛИ МАГИСТЪР;
3) Подробна АВТОБИОГРАФИЯ с описани всички сертифицирани курсове, тренинги или обучения които сте минали до момента.

4.1 Ако сте студент, то се изпращат на Email адрес : office@forensicexpertises.com :
1) Ваша снимка която ще бъде поставена на членската Ви карта;

2) Две препоръки от преподаватели в съответния В.У.З. (сканирани или снимани);
3) Подробна АВТОБИОГРАФИЯ с описани всички сертифицирани курсове, тренинги или обучения които сте минали до момента.

Leave a Reply

Or