Заявление за Членство

Ако желаете да се присъедините към екипа на “Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” (БАСЕК), моля изтеглете и попълнете следното заявление >>Заявление за Членство БАСЕК<<
След като попълните заявлението го изпратете на Email адрес :office@forensicexpertises.com

Освен заявлението, всеки член е длъжен да:

1. Приема и спазва приетия устав на организацията. Можете да се запознаете с него >>ТУК<<

2. Спазва приетите правила и норми в Наредба №2 от 29 Юни 2015г. Можете да се запознаете с текста >>ТУК<<