За Нас

Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти има за цел да подпомага и организира обучения и допълнителни курсове за студенти изучаващи спецификата на съдебните експертизи, както и на вече практикуващи вещи лица. В този смисъл асоциацията се стреми да:

  1. Да подпомага развитието на проучвания и да разширява обмена на нови знания и умения в областта на експертните заключения, без значение в коя област са те.
  2. Да утвърждава критериите за научност, достоверност, точност и налагане на тяхното спазване при изготвяне на експертните заключения.
  3. Да утвърждава етичните и научни норми във всички области в които се изготвят заключения от експерти и вещи лица.
  4. Да защитава правата и интересите на всички експерти и вещи лица в България.
  5. Да популяризира сред широка общественост работата и професията на експерта.
  6. Да установява и развива връзки със сродни международни организации.
  7. Да организира срещи или семинари на които да се обсъждат проблеми и въпроси свързани с дейността на вещите лица и експерти.
  8. Да издава научно списание, в което да се посочват последни новости, идеи и дейности в областта на съдебните експертизи и експертна дейност.
  9. Да създаде интернет сайт, където да публикува актуална информация относно дейността на асоциацията, както и новости в областта на съдебно-експертната дейност.
  10. Да участва в в оперативни програми, както и да организира курсове, семинари и обучения свързани с дейността на Асоциацията.