Как да стана член?

Всеки желаещ да стане член на “Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” (БАСЕК) е задължително да премине през следните стъпки:Membership-application-form1

1. Да се запознае подробно с приетия и действащ Устав на “Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” (БАСЕК).
След като се е запознал с Устава, то да няма обстоятелства, принципи или др. влизащи в противоречие с индивидуалните разбирания на кандидата за член на асоциацията. При наличието на такива, то те се отправят официално до Управителния Съвет за разглеждане и вземане на решение.
Можете да се запознаете с УСТАВА ОТ >>ТУК<<

2. Да попълни и изпрати заявление. В него се попълва цялата информация, като е важно да бъдат посочени актуални телефон и електронна поща. Можете да изтеглите заявлението от следната връзка >>ТУК<<

3. След като Управителния Съвет на “Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” е одобрил вашата кандидатура за член на БАСЕК, то на посочения в заявлението EMAIL адрес  ще получите сканирано същото заявление с взетото решение на УС, както и указания за продължаване на регистрацията.

4.След като сте получили потвърждаващия EMAIL, трябва да изпратите на Email адрес : office@forensicexpertises.com следното:
1) Ваша снимка която ще бъде поставена на членската Ви карта;
2) Снимка (или сканирана) ПЪРВА СТРАНИЦА на диплома от В.У.З. в степените БАКАЛАВЪР ИЛИ МАГИСТЪР;
3) Подробна АВТОБИОГРАФИЯ с описани всички сертифицирани курсове, тренинги или обучения които сте минали до момента.

4.1 Ако сте студент, то се изпращат на Email адрес : office@forensicexpertises.com :
1) Ваша снимка която ще бъде поставена на членската Ви карта;

2) Служебна бележка удостоверяваща, че сте студент в специалност съдебни експертизи от съответния В.У.З. (сканирани или снимани);
3) Подробна АВТОБИОГРАФИЯ с описани всички сертифицирани курсове, тренинги или обучения които сте минали до момента.

5. Заплаща се встъпителна такса от 20лв. за регистрация на ново приетия член. В тази такса влиза и издаването на индивидуална членска карта тип пластика. За правата и намаленията които можете да ползвате с вашето членство и членска карта, вижте по-подробно >>ТУК<<

6. Заплаща се годишен членски внос в размер на 5 лева всеки месец от текущата година.