На 03.11.2015г. в град Варна ще се проведе работна среща със специалисти в областта на съдебните експертизи.

joinusНа 03.11.2015г. в град Варна “Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” организира първа работна среща на специалисти, вещи лица и експерти от различните области на криминалистиката. На срещата ще присъстват студенти, хора от съдебната практика, преподаватели и гости имащи интерес към проблемите и актуалното състояние на съдебните експертизи.
Поканени са всички действащи вещи лица в областта на криминалистиката, специалисти в различните области на криминалистиката, преподаватели и студенти имащи интерес към развитието на съдебните експертизи, заплащането на вещите лица, нормативната база регламентираща дейностите на вещите лица.
Следете нашият сайт за повече информация относно мястото и часа на мероприятието.

Leave a Reply

Or