На 12.08.2016г. в град Варна ще се проведе Общо Събрание на БАСЕК

П О К А Н А
ЗА
СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ
„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СЪДЕБНИТЕ ЕКСПЕРТИ КРИМИНАЛИСТИ”

На 12.08.2016г. Управителния съвет на Сдружение  „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СЪДЕБНИТЕ ЕКСПЕРТИ КРИМИНАЛИСТИ” свиква Общо Събрание. То ще бъде проведено на адрес гр. Варна ул. Евлоги Георгиев 39А, ет.4,ат.5 с начален час 13:00ч.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

  1. Промяна в състава на Управителния Съвет на асоциацията;
  2. Други.

 

Leave a Reply

Or