На 26.06.2017г. ще бъде проведено Общо Събрание на БАСЕК

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че на 26.06.2017г. ще бъде проведено Общо Събрание на Сдружение “Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти”.
В програмата на дневния ред влизат следните точки:

1. Промяна в Управителния Съвет на БАСЕК;

2. Избиране на нов председател на БАСЕК;

3. Промяна в адреса на управление на БАСЕК;

4. Приемане на нови членове в БАСЕК;

5. Други.

Събранието ще бъде проведено на адреса на Сдружението с начален час 13:00часа. При липса на мнозинство, събранието ще бъде отложено с 30 минути.

Leave a Reply

Or