Такси за членство в БАСЕК

Всеки новорегистриран член на “Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” (БАСЕК) е длъжен да заплати следните такси :
1. 20 лева – встъпителна такса за регистрация и изработка на членска карта;
2. Всеки месец по 5 лева  членски внос или веднъж годишно цялата сума от 60 лева.

Таксите се заплащат наведнъж след завършване на всички необходими стъпки за регистрация.

При нареждане на превод запишете като основание за плащане “Годишен членски внос и встъпителна такса”.