Скръбна вест! Почина доктор Добрин Несторов.

С огромна скръб и тъга Ви съобщаваме, че на 27.10.2016г. почина Председателя на “Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти”.Добрин несторов

От този свят ни напусна един страхотен професионалист, невероятен човек, незаменим преподавател, обичан съпруг и баща. От екипа на “Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” изказваме най-дълбоките си съболезнования на семейството му.

Опелото ще се състои на 29.10.2016г. в централните софийски гробища с начален час 14:00 часа.

На 21.07.2016г. беше подписан Меморандум за сътрудничество с участието на “Българска асоциация на съдебните експерти криминалисти”.

Уважаеми Колеги,

Информираме Ви, че във връзка с продължителното нерешаване и съответно нормативно регламентиране на дейността на съдебните експерти у нас, и за надлежното изясняване на проблемни области в тази сфера на дейност, на 21.07.2016 г. беше подписан Меморандум за сътрудничество между СНЦ СЕФИТА, Българската асоциация на експертите криминалисти (БАСЕК) и Съюза на независимите автотехнически експерти в България (СНАТЕБ).

Меморандумът е съставен като отворен за приобщаване и на други организации с отношение към съдебното експертизиране и експертната дейност, възлагана при спорове и/или от други организации и учреждения.

В случай на интерес за присъединяване от страна на сродни организации, изразяваме готовност за провеждане на срещи за изясняване на евентуални теми от общ интерес.

С пълния текст на Меморандума бихте могли да се запознаете >>ТУК<<

Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти набира нови членове!

“Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” (БАСЕК)  набира нови членове в своя екип.

Всеки експерт имащ практика в криминалистичните експертизи има възможност да се присъедини към join-our-team2екипа на Българска асоциация на съдебните експерти криминалисти.
Освен действащи вещи лица, приемаме и студенти завършили бакалавърски или магистърски програми в сферата на съдебната експертология и/или специализирани курсове в сферата на съдебната експертология, независимо дали имат натрупан 5 годишен стаж необходим за практика като вещи лица.

ЧЛЕНСТВОТО НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС!

Всеки присъединил се член до месец Октомври е освободен от членски внос. Причината за това е подготовката на нов законопроект, който регламентира работата на съдебните експерти и вещи лица.

Предимства на вещите лица членуващи в Българска асоциация на съдебните експерти криминалисти.

“Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” представлявана от своя председател д-р Добрин Несторов участва в работна група към Министерство на Правосъдието с основна задача за създаване на нов закон за вещите лица. Въз основа на своя принос и активна работа и опит “Българска асоциация на съдебните експерти криминалисти” има възможност да предложи на своите членове: Read more

На 03.11.2015г. се проведе официална работна среща на „Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти”.

IMG_20151103_142240_HDR

 

На 03.11.2015г.  във Варненски Свободен Университет “Черноризец Храбър” се проведе първата официална работна среща на „Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” с участието на вещи лица, експерти, преподаватели и студенти.

 

 

IMG_20151103_141253_HDRРаботната среща беше водена от председателя на БАСЕК – доктор Добрин Несторов.

От управителния съвет на БАСЕК присъстваха:
Митко Славов – зам. председател на БАСЕК
Слави Славчев – член на УС
В работната среща взеха участие и практикуващите вещи лица – Иван Савов и Николай Ризов.

 

Те изложиха своята гледна точка и отговориха на въпросите зададени им от присъстващите.

На срещата бяха обсъдени следните теми и въпроси :

 • Актуалното състояние на криминалистичните експертизи;
 • Кой може да бъде вещо лице в областта на криминалистичните експертизи?
 • Анализ и констатации спрямо статистически данни получени от съдилища в страната относно общия брой и видове извършени експертизи от вещи лица в България;
 • Качества които трябва да притежават хората желаещи да се занимават със съдебни експертизи;
 • Какво е необходимото оборудване за извършване на различните видове експертизи;

IMG_20151103_161910_HDRВ края на работната среща професор Йонко Кунчев сподели своята гледна точка относно обсъдените до момента въпроси и теми на работната среща.
На края председателят доктор Добрин Несторов направи заключително обобщение и официално закри работната среща.

 

IMG_20151103_160609_HDR IMG_20151103_155702_HDR IMG_20151103_161837_HDR IMG_20151103_142230_HDR

Официална покана за първата работна среща на БАСЕК

logotextFПОКАНА ЗА РАБОТНА СРЕЩА

НА „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СЪДЕБНИТЕ ЕКСПЕРТИ КРИМИНАЛИСТИ”

 

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 03.11.2015г. с начален час 14:00 часа в зала УСК 3 на Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър” ще се проведе първата работна среща на „Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” (БАСЕК) в присъствието на председателя на управителния съвет – д-р Добрин Несторов както и с участието на вещи лица, експерти, преподаватели и студенти имащи интерес в областта на съдебните експертизи.

Работната среща включва:

 • Представяне на участници и гости;
 • Представяне целите, предмета на дейност и предимствата които могат да се предоставят на членовете на БАСЕК;
 • Обсъждане на конкретни мерки, дейности и програми относно актуалното състояние и проблемите на съдебните експертизи в България;

С настоящото известие искаме да Ви поканим на нашата работна среща.

За гости желаещи да пренощуват е осигурена леглова база към университета с обявена цена 15 лева на човек.

За повече информация за това как да станете член на БАСЕК, както и за уточняване на залата в която ще се проведе събитието посетете нашият интернет сайт : http://forensicexpertises.com

ОЧАКВАМЕ ВИ!

За контакти :

0887 49 48 44 – Митко Славов

Председател Д-р Добрин Несторов

Добрин несторовД-р Добрин Несторов има 25 години стаж като експерт в Научно изследователския институт по криминалистика и криминология на МВР /НИКК – МВР/, където работи последователно като експерт в сектор “Документни изследвания”, началник на същото звено и началник на Центъра за експертни криминалистични изследвания. Същият е специалист с дългогодишен експертен и научно-изследователски опит в областта на съдебно-почерковите експертизи /СПЕ/, които включват почеркова идентификация и неидентификационни изследвания с цел установяване на признаци за умишлени и неумилени изменения в почеркови обекти и техническо изследване на документи, което включва всички видове изследвания за подправка на документи. Защитил е дисертационен труд на тема “Критерии за повишаване на обективността на СПЕ за нуждите на наказателния процес”.
Д-р Несторов е автор на актуализираното ръководство за унифицирано извършване на СПЕ – Несторов, Д., Ръководство за извършване на съдебно-почеркови експертизи с идентификационна цел, НИКК – МВР, 2012 г., а също така и на актуалните публикации, определящи добрите практики в областта на СПЕ – Несторов Д., Бенчев С., Ръководство за определяне строежа на буквените и цифровите знаци в българския език за нуждите на съдебно-почерковата експертиза, НИКК – МВР, 2009 г. и Несторов Д, Съдебно-почеркови експертизи, Фенея, София 2014 г.
Председателя на “Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти”  е завършил специализиран курс за акредитация и преакредитация на криминалистически лаборатории в съответствие с ISO 17025 в Службата по акредитация на обединеното кралство (UKAS) и в момента е един от малкото специалисти, които могат да извършват оценка за съответствие у нас.
Д-р Несторов е участвал в научни разработки и е автор на още редица публикации, свързани с използването на статистически способи и изчислителна техника в криминалистичните експертни изследвания и с въвеждането на системата за акредитация на криминалистичните лаборатории в съответствие с международно утвърдените стандарти за управление и контрол на качеството на съдебните експертизи.
Понастоящем д-р Несторов работи като вещо лице по списъчните състави на няколко съдилища и преподава СПЕ в магистърската програма “Съдебни експертизи” на ВСУ “Черноризац Храбър” – Варна.

 

На 24.08.2015г. ще се проведе общо събрание на Българска Асоциация на Съдебните Експертизи

27.07.2015

П О К А Н А
ЗА
СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ
„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СЪДЕБНИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ”

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Българска Асоциация на Съдебните Експертизи „  със седалище и адрес на гр.Варна, Район ‘Приморски” и адрес на управление Варненски Свободен Университет кабинет – А 420, на основание чл.26 ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл.16, от Устава на  Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на  24.08.2015 год. от 14:00 часа на адрес  гр.Варна, Район ‘Приморски” и адрес на управление Варненски Свободен Университет кабинет – А 420

при следния  Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 1. Промяна адреса за седалище на асоциацията;
 2. Промяна в състава на Управителния Съвет на асоциацията;
 3. Приемане на нов председател на асоциацията;
 4. Промяна на наименованието на Сдружението;
 5. 5. Други.

Поканват се всички членове на Сдружението да вземат участие в общото събрание на Сдружението.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на членовете на адреса на управление на сдружението гр.Варна, Район ‘Приморски” и адрес на управление Варненски Свободен Университет кабинет – А 420 най-късно до 20.08.2015 година.

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един час и ще се проведе от 15:00 часа на същото място и при същия дневен ред, колкото й членове на Сдружението да присъствуват.