Слави Славчев – член на УС

слави член на усВъзпитаник съм на Технически университет Варна, където през 2012г. Защитих бакалавърската си степен в специалност „Компютърни системи и технологии“. Смятам за свое призвание и привилегия възможността да изучавам и проектирам смели технически решения, отговор на нуждите на съвременния бизнес и общество.

Вроденият стремеж към нови предизвикателства ме доведе до решението да запиша успоредно програмите на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ по  Съдебни компютърно-технически и Съдебно криминалистически експертизи, където защитих магистърски степени през 2014г.

Имам повече от пет години стаж в проектирането, изпълнението и поддръжката на системи за управление на бизнеса и маркетингов софтуер. Тясната ми специалност са мобилните устройства и уеб-комуникациите.

Заместник-председател Митко Славов

Mitko SlavovЗапочнах висшето си образование през 2008г. във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”. Винаги съм имал особен интерес към психологията, човешкото поведение и съзнание. Още от ученическите си години обичах да чета литература на подобна тематика и да разисквам прочетеното.

Бакалавърската си степен защитих с отличие през 2012г. и бях награден с почетна грамота и значка от университета.

Същата година записах паралелно две магистратури – Съдебно психологични експертизи и Съдебно криминалистически експертизи, които също завърших с отличен успех през 2014г.
След завършването на магистърските си програми работя като експерт и извършвам съдебно-психологически експертизи, както и съдебно криминалистични експертизи.

За връзка с мен:
0887 49 48 44
Email : mitkopsy@gmail.com