Права на членовете в БАСЕК

  • Членуването в сдружението е доброволно ;logotextF
  • Всеки член има право да участва в управлението на сдружението, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в устава;
  • Членовете имат право да излагат свои възгледи и правят предложения за изменения на устава и на други документи на “Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” (БАСЕК), както и по всички въпроси, свързани със съдебните експертизи, съдебната практика както и с дейността на Асоциацията;
  • Членовете имат право да ползват с предимство програмите на ““Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” (БАСЕК) за професионално обучение, информация и изследователска работа;
  • При организирани от “Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” (БАСЕК) курсове, тренинги, семинари, конференции, симпозиуми и други, всеки член ползва намаление от предвидените такси за участие в размер от Read more

Как да стана член?

Всеки желаещ да стане член на “Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” (БАСЕК) е задължително да премине през следните стъпки:Membership-application-form1

1. Да се запознае подробно с приетия и действащ Устав на “Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” (БАСЕК).
След като се е запознал с Устава, то да няма обстоятелства, принципи или др. влизащи в противоречие с индивидуалните разбирания на кандидата за член на асоциацията. При наличието на такива, то те се отправят официално до Управителния Съвет за разглеждане и вземане на решение.
Можете да се запознаете с УСТАВА ОТ >>ТУК<<

2. Да попълни и изпрати заявление. В него се попълва цялата информация, като е важно да бъдат посочени актуални телефон и електронна поща. Можете да изтеглите заявлението от следната връзка >>ТУК<<

3. След като Управителния Съвет на “Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” е одобрил вашата кандидатура за член на БАСЕК, то на посочения в заявлението EMAIL адрес  ще получите сканирано същото заявление с взетото решение на УС, както и указания за продължаване на регистрацията.

4.След като сте получили потвърждаващия EMAIL, трябва да изпратите на Email адрес : office@forensicexpertises.com следното:
1) Ваша снимка която ще бъде поставена на членската Ви карта;
2) Снимка (или сканирана) ПЪРВА СТРАНИЦА на диплома от В.У.З. в степените БАКАЛАВЪР ИЛИ МАГИСТЪР;
3) Подробна АВТОБИОГРАФИЯ с описани всички сертифицирани курсове, тренинги или обучения които сте минали до момента.

4.1 Ако сте студент, то се изпращат на Email адрес : office@forensicexpertises.com :
1) Ваша снимка която ще бъде поставена на членската Ви карта;

2) Две препоръки от преподаватели в съответния В.У.З. (сканирани или снимани);
3) Подробна АВТОБИОГРАФИЯ с описани всички сертифицирани курсове, тренинги или обучения които сте минали до момента.

5. Заплаща се встъпителна такса от 20лв. за регистрация на ново приетия член. В тази такса влиза и издаването на индивидуална членска карта тип пластика. За правата и намаленията които можете да ползвате с вашето членство и членска карта, вижте по-подробно >>ТУК<<

6. Заплаща се годишен членски внос в размер на 5 лева всеки месец от текущата година.

Заявление за Членство в БАСЕК

Ако желаете да се присъедините към екипа на “Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” (БАСЕК), моля изтеглете и попълнете следното заявление >>Заявление за Членство БАСЕК<<
След като попълните заявлението го изпратете на Email адрес :office@forensicexpertises.com

Освен заявлението, всеки член е длъжен да:

1. Приема и спазва приетия устав на организацията. Можете да се запознаете с него >>ТУК<<

2. Спазва приетите правила и норми в Наредба №2 от 29 Юни 2015г. Можете да се запознаете с текста >>ТУК<<

Такси за членство в БАСЕК

Всеки новорегистриран член на “Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” (БАСЕК) е длъжен да заплати следните такси :
1. 20 лева – встъпителна такса за регистрация и изработка на членска карта;
2. Всеки месец по 5 лева  членски внос или веднъж годишно цялата сума от 60 лева.

Таксите се заплащат наведнъж след завършване на всички необходими стъпки за регистрация.

При нареждане на превод запишете като основание за плащане “Годишен членски внос и встъпителна такса”.